Laten wij u verwennen in onze authentieke Franse vakantiewoning in het wijnrijke Bourgogne

 


              Uw verdiende rust in idyllisch Frankrijk

 

 

Taizé

Zo’n 15 kilometer van ons vakantiehuis ligt de oecumenische gemeenschap Taizé. Duizenden jongeren komen hier jaarlijks naartoe. Hun begeleiders verblijven er vaak niet ’s nachts om hen zo in staat te stellen zich volledig te geven.

Taizé

Alles begon in 1940. Frčre Roger was 25 jaar. Jarenlang had longtuberculose hem aan huis gekluisterd. Tijdens deze lange ziekte rijpte in hem de roeping om een gemeenschap te beginnen waar eenvoud en goedhartigheid beleefd zouden worden als het wezenlijke van het evangelie.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was hij er zeker van dat hij mensen moest helpen die hulp nodig hadden. Zijn grootmoeder had dit ook gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het dorpje Taizé waar hij zich gevestigd had, lag dicht bij de demarcatielijn die Frankrijk in tweeën deelde. Het was een goede plaats om vluchtelingen op te vangen. Vrienden in Lyon waren dankbaar dat ze het adres van Taizé door konden geven aan mensen die een schuilplaats zochten.

Dankzij een bescheiden lening had frčre Roger een huis met bijgebouwen kunnen kopen. Het had al jaren leeggestaan. Hij had een van zijn zusters, Genevičve, gevraagd hem te komen helpen. Er waren joodse vluchtelingen onder hen die zij opvingen.

Uit respect voor de mensen die hij onderdak had gegeven, bad frčre Roger alleen. Vaak ging hij ver van huis het bos in om daar te zingen. Hij wilde sommige vluchtelingen, joden of agnostici, niet in verlegenheid brengen. Genevičve legde aan iedereen uit dat het beter was dat zij die wilden bidden, dit alleen deden in hun kamer.

In 1942 werden zij ontdekt en iedereen moest Taizé meteen verlaten. Frčre Roger kon in 1944 terugkeren. Hij was toen niet meer alleen. De eerste broeders hadden zich bij hem aangesloten. Met hen was het gemeenschapsleven begonnen dat in Taizé werd voortgezet.

Een ‘gelijkenis van gemeenschap’

In 1945 begon een jonge man uit de streek een stichting voor kinderen die in de oorlog hun familie verloren hadden. Hij stelde de broeders voor er een aantal in Taizé op te nemen.

Langzaamaan sloten een paar jonge mannen zich aan bij de eerste broeders. Op paaszondag 1949 verbonden zij zich voor het leven in celibaat, gemeenschapsleven en een grote eenvoud.

Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit meer dan vijfentwintig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen.

Er komen ook kerkleiders naar Taizé. Zo ontving de gemeenschap paus Johannes Paulus II, drie aartsbisschoppen van Canterbury, oosters-orthodoxe metropolieten, de veertien lutherse bisschoppen van Zweden en talloze dominees en pastors uit heel de wereld.

Door de jaren heen is het aantal bezoekers in Taizé steeds toegenomen. Vanaf het eind van de jaren vijftig begonnen jongeren in steeds grotere aantallen te komen. Vanaf 1962 zijn broeders en jongeren die door Taizé gestuurd werden, heel onopvallend op en neer gereisd naar Oost-Europa, om de mensen nabij te zijn die hun land niet uit konden gaan. De muren zijn nu gevallen en de reizen tussen Oost- en West-Europa zijn gemakkelijker geworden. De contacten met christenen uit het Oosten, die altijd al belangrijk waren, zijn duidelijk gegroeid.

Intercontinentale jongerenontmoetingen

Van het begin van de lente tot het eind van de herfst komen er elke week jongeren uit verschillende werelddelen naar de heuvel van Taizé. Samen met vele anderen zoeken ze naar een zin voor hun leven.

Taize, jongeren ontmoetingen

Sommige zomerweken nemen meer dan 5000 jongeren uit 75 landen deel aan dit gezamenlijk avontuur.

In Taizé worden de jongeren ontvangen door een gemeenschap van broeders die zich voor heel hun leven inzetten om Christus te volgen. Er zijn ook zusters die de ontvangst meedragen. De hartslag van de ontmoetingen wordt gevormd door het gemeenschappelijk gebed, drie keer per dag, met veel zingen en een tijd van stilte. Alle aanwezigen op de heuvel komen samen voor dit gebed.

Elke dag geven broeders van de gemeenschap Bijbelinleidingen. Ze worden gevolgd door tijden van nadenken, gesprek en meehelpen bij praktische taken. Het is ook mogelijk om een week in stilte door te brengen om je leven in het licht van het evangelie te leren zien.

Meer lezen http://www.taize.fr/nl